Čo sú a na čo sa používajú

Jednoúčelové stroje slúžia na rôzne účely a operácie. Majú zabezpečiť výrobný proces a znížiť zaťaženie pracovníkov. Navrhujeme a vyrábame ich podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka.

Najčastejšie sa vyrábajú jednoúčelové stroje pre automobilový, chemický a drevársky priemysel ale aj pre iné odvetvia.

Máme na výber technické riešenie obsluhované pracovníkmi pomocou PLC monitora, alebo plne automatické, na ktorom sa môžu meniť nastavenia podľa typu výrobkov.

 

Zhrnutie:

  • návrh a výroba presne na mieru
  • rôzne účely využitia
  • jednoduchší výrobný proces
  • zvýšená produktivita
  • zvýšená kvalita a efektivita výroby
  • o servis a montáž sa postaráme

Ukážky jednoúčelových zariadení 

null

Dávkovanie vody

null

Špeciálny manipulátor

null

TESTOVACIA STANICA

null

LIS. STANICA UZÁVEROV