Čo sú a na čo sa používajú

Jednoúčelové stroje slúžia na rôzne účely a operácie. Majú zabezpečiť výrobný proces a znížiť zaťaženie pracovníkov. Navrhujeme a vyrábame ich podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka.

Najčastejšie sa vyrábajú jednoúčelové stroje pre automobilový, chemický a drevársky priemysel ale aj pre iné odvetvia.

Máme na výber technické riešenie obsluhované pracovníkmi pomocou PLC monitora, alebo plne automatické, na ktorom sa môžu meniť nastavenia podľa typu výrobkov.

Ako prebieha výroba

 

Zhrnutie:

  • návrh a výroba presne na mieru
  • rôzne účely využitia
  • jednoduchší výrobný proces
  • zvýšená produktivita
  • zvýšená kvalita a efektivita výroby
  • o servis a montáž sa postaráme

Ukážky jednoúčelových zariadení 

null

Dávkovanie vody

null

Špeciálny manipulátor